"> Соціально-правовий захист вихованців дитячого будинку„Центр опіки” | Мiський дитячий будинок «Центр опiки»

Соціально-правовий захист вихованців дитячого будинку„Центр опіки”

 

Дитячий будинок створено для дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці від народження до повноліття  та до здобуття базової чи повної загальної середньої освіти,  а також для осіб із числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у віці від 18 до 23 років, які навчаються у середніх спеціальних або вищих навчальних закладах освіти.

До дитячого будинку приймаються:

 • діти-сироти;                                                 
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти, розлучені із сім'єю, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»; 
 • діти із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах і не в змозі їх подолати за допомогою власних можливостей, якщо батьки з певних причин (через тривалу хворобу, інвалідність тощо) не можуть забезпечити належного утримання та догляду за дитиною, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, вживають алкоголь, наркотичні засоби.
 • діти, які залишились без піклування батьків або осіб, які їх замінюють;
 • діти, які зазнали насильства і потребують соціально-психологічної допомоги, постраждали від торгівлі дітьми;
 • безпритульні діти.

 

Кількісно-якісний аналіз контингенту вихованців

дитячого будинку «Центр опіки» згідно правового статусу

Соціальний педагог здійснює заходи щодо збереження та закріплення за вихованцями дитячого будинку житла.

 До кола функціональних обов’язків соціальних педагогів входить проведення роботи  щодо призначення і здійснення контролю за надходженням аліментів на користь вихованців, оформлення пенсій по втраті годувальника, державної допомоги при народженні дитини,     вирішення питання по призначенню державної соціальної допомоги дітям-інвалідам,  оформлення вихованців дитячого будинку „Центр опіки” до спеціалізованих інтернатних закладів та будинків-інвалідів.

 

НОРМАТИВНО - ПРАВОВА БАЗА В РОБОТІ ЗАКЛАДУ

 

Конституція України,

Конвенція ООН «Про права дитини»

 

Закони України:

 • «Про освіту»,
 • «Про засади державної мовної політики»,
 • «Про дошкільну освіту»,
 • «Про загальну середню освіту»,
 • «Про позашкільну освіту»,
 • «Про охорону дитинства»,  
 • «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
 • «Про місцеве самоврядування в Україні»,
 • «Про загальнонаціональну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016року»
 • «Закон  України № 2442–VІ Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної  середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»
 • «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
 • «Про пенсійне забезпечення»
 • «Про виконавче провадження»
 • «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»
 • «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
 • «Про охорону дитинства»
 • «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
 • «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
 • «Про громадянство України»

 

Кодекси України

 • Сімейний кодекс України

 

Національна стратегій розвитку освіти в Україні на 2012-2021роки

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді

Постанови  Кабінету Міністрів України:

 • «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад» від 29 липня 2015 № 530
 • «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» від 21.11.2013 № 895.
 • «Про затвердження Порядку віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання,  функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок та їх державної реєстрації» від 07.08.2013 № 767.
 • «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» від 02.02.2011 № 116.
 • «Державний стандарт початкової загальної освіти»  від 20.04.2011 р. № 462;
 • «Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» від 03.11.2010 р. № 104;
 • «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об'єктів культурної спадщини»  Розпорядження КМУ № 1494-р від 08.12.09 року
 • «Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», від 08.10.2008 року № 905;
 • «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 року № 866; 
 • «Про затвердження Державної цільової соціальної  програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 17.10.2007р. № 1242; 
 • «Про затвердження порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення» від 21.12.2005 року № 1251,
 •  «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей» від 28.01.2004 року № 87; 
 • «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 14.06.2002 № 826
 • «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» від 26 квітня 2002 р. № 564
 • «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» від 26 квітня 2002 р. № 565
 •  «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» від 27 грудня 2001 р. № 1751

 

Базовий компонент дошкільної освіти        наук. керівник Богуш А. М. (наказ МОНмолодьспорту від 22.05.2012 № 615)

 

Комплексні програми:

 • програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг», науковий керівник Богуш А. М., Мандрівець   (наказ МОН від 24.06.2014 № 750)
 • програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», (Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року)
 • «Дитина»  освітня програма для дітей від 2 до7 років (лист МОН України від 09.11.2015 №1/11-16163)

 

Програми для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби

 • програми  розвитку  для дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку «Віконечко», за загальною редакцією Сак Т. В., Мандрівець (лист МОН України від 12.04.2013 №1/11-6943)
 • Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення. Програмно-методичний комплекс.         Рібцун Ю. В., Мандрівець     (лист МОНмолодьспорту від 05.12.2012 №1/11-18798)
 • Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Програмно-методичний комплекс         Трофименко Л. І., Мандрівець       (Лист МОНмолодьспорту від 05.12.2012 №1/11-18794)

 

Парціальні програми

 • «Україна – моя Батьківщина» Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку / Л. В. Лохвицька. Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 08.11.2013 р. № 14.1/12-Г-632)
 • «Казкова фізкультура» Програма з фізичного виховання дітей раннього та до­ шкільного віку / М. М. Єфименко. Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 11. 06. 2014 р. № 14.1/12-Г-869)

 

 

 

Накази Міністри освіти і науки, молоді та спорту України

 •  «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 (додатки до наказу: Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді;

Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді;

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах)

 • «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» Наказ МОН від 29.05.2015  № 584
 • «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», (Наказ МОН від 20.04.15 № 446, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965)
 • «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» (Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618)
 • «Про затвердження Плану заходів  Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року» (наказ МОН 06.08.2013 р. № 1106)
 • «Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Міністерства соціальної політики України від 20 вересня 2012 року № 995/557)
 • «Про схвалення нової редакції Базового компонента дошкільної освіти» (Рішення колегії МОНмолоді та спорту України від 04.05.2012  № 5/2-2)
 • «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОН №1224 від 9.12.2010 року)
 • «Типове положення про методичний кабінет дошкільного закладу» (наказ МОНУ від 09.11.2010 №1070)
 • «Примірна інструкція з діловодства  у дошкільних навчальних закладах» (наказ МОНУ від 01.10.2012 № 1059)
 • «Про затвердження Концепції  національно-патріотичного  виховання молоді» (Наказ МОНУ 27.10.2009   N 3754/981/538/49)
 • «Інструкція з організації охорони життя і здоров’я  дітей у дошкільних навчальних закладах» (наказ МОНУ від 28.10.2008 № 985 )
 • «Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України» (наказ МОНУ від 02.08.2005  N 458)
 •  «Положення про дитячі  будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»  (Наказ МОНУ від 21.09.2004  N 747/460);
 • «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів» (наказ МОНУ від 17.11.2003 №763)
 • «Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та  іграшок в дошкільних навчальних закладах» (друге видання, доповнене) від 11.09.2002 № 509

 

Накази та листи Міністерства охорони здоров’я України

 • «Щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» (Лист МОЗ України № 1/10-2961 від 17.10.2014)
 • «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини» від 29.12.2012.
 • «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» від 16.09.2011 № 595.
 • «Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення» від 29.01.2013 № 59.
 • «Про затвердження надання клінічних Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і до шпитальному етапі» від 31.08.2004 № 437
 • «Про заходи щодо розвитку будинків дитини» (наказ МОЗУ від 02.02.2010 року №70)
 •  «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років» (наказ МОЗУ від 20.03.2008р. №149)
 •  «Про затвердження Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту» (наказ МОЗУ від 02.09.2008 № 510)
 • «Про затвердження форм  індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання» (наказ МОЗУвід 08.10.2007  № 623)
 •  «Про затвердження форми  первинної облікової документації 079-1/о та Порядку видачі форми первинної облікової документації 079-1/о "Медична довідка про стан  здоров'я дитини, яка виїжджає за кордон на відпочинок та оздоровлення» (наказ МОЗУ від 30.10.2006 № 713)
 • «Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18.05.1998 року  №123  «Про затвердження Типового    положення    про    будинок    дитини» (наказ МОЗУ від 15.02.2006 №69)
 • «Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років» (наказ МОЗУ, МПСПУ, МФУ від 08.11.2001 № 454/471/516)
 • «Про затвердження Табеля оснащення будинків дитини» (наказ МОЗУ) від 0307.2001 № 256
 • «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» (наказ МОЗУ від 23.02.2000 №33)
 • «Про розробку регіональних стандартів фізичного розвитку дітей» Карта

медичного огляду дошкільника (наказ МОЗУ від 25.12.1998 № 368)

 • «Про затвердження Типового    положення    про    будинок    дитини» (наказ МОЗУ від 18.05.1998 року №123)

 

Накази Міністерства соціальної політики України

 •  «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» (наказ від 31.03.2016  № 318 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 р. за № 621/28751
 • «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів» (наказ МСПУ 30.12.2015  № 1261, зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 22 січня 2016 р. за № 127/28257)
 • «Про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки дитини до повернення в біологічну сім’ю після тривалого перебування в інтернатному закладі/установі» (Наказ МСПУ від 12.11.2015 р. №  1101)
 • «Про затвердження Методичних рекомендацій до корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство в сім’ї» (Наказ МСПУ від 29.10.2014                                                                      № 838)

 

Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та

Міністерства охорони здоров’я України

 • Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ 17.04.2006 № 298/227 МОЗУ, МОНУ) 
 •  «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» (наказ 30.08.2005 № 432/496  МОЗУ, МОНУ)
 •  «Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання» (наказом МОН, МОЗ від 02.02.2007 №302/80/49)

 

Наказ міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства і науки України, Міністерства охорони здоров’я України

 • «Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання» (наказ від 02.02.2007  № 302/80/49, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5.03.2007 р. за № 186/13453)

 

Листи та методичні рекомендації Міністри освіти і науки, молоді та спорту України

 • «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456
 • «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454
 • «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» (Лист МОН України від 12.08.2016 № 1/9-432)
 • «Щодо організації освітньої  роботи  в дошкільних навчальних закладах  у 2016/2017 навчальному році» (Лист МОН України № 1/9-315 від 16.06.2016 р.);
 • «Про структуру 2016-2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» (Лист МОН України № 1/9-296 від 09.06.2016 року)
 • «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України» (Лист МОН України від 24. 03. 2016 №1/3-148)
 • «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» (Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535)
 • «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» (Лист МОН від 12.10.2015 року № 1/9-487
 •  «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання» (Лист Міністерства № 1/9-614 від 27.11.2014)
 • «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах» (Лист МОН України № 1/9-482 від 23.09.2014)
 • «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» (Лист МОН України № 1/9-319 від 16.06.2014)
 • «Про навчальні програми з позашкільної освіти» (Лист МОН України №1/9-417 від 19.08.2014)
 • «Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами» Лист  МОН України  від 30.07.2014 р. № 1/9-385; 
 • «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах» (Лист МОН 13.08.14  №  1/9-411)
 • Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки для учнів під час канікул» (Лист  МОН України від 26.05.2014  № 1/9-266);
 •  «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних  програм з позашкільної освіти» (Лист МОН 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685)
 • Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 25.06.2013 № 1/9-452.
 • Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 27.02.2013 № 1/9-242.
 • Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 23.05.2012 №1/9-396.
 • Інструктивно-методичні      рекомендації     «Про забезпечення  взаємодії  в  освітній  роботі  з  дітьми   старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» (Лист МОН  19.08.2011  № 1/9-634)
 • Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу» (лист МОНУ від 16.08.2010 р. № 1/9-563)
 • Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» (від 26.07.2010р.  №1.4/18-3082)          
 • «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку» (Лист МОН № 1/9-666 від 27.09.10 року)
 • «Планування роботи в дошкільних  навчальних закладах» (Лист МОНУ від 03.07.2009 № 1/9-455)
 • «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (Інструктивно-методичний лист МОНУ від 17.12.2008 № 1/9-811)
 •  «Підбір і використання іграшок для  дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах»  (Методичні рекомендації  МОНУ  від 18.07.08 № 1/9-470)
 •  «Підбір і використання іграшок для  дітей раннього віку в дошкільних навчальних закладах» (Методичні рекомендації  МОНУ  від 17.03.06 № 1/9-153)
 • «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах» (Лист МОНУ від 06.06.2005  № 1/9-306)

 

Робота закладу зорганізується згідно нормативно-правових документів Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціального захисту населення інших центральних органів виконавчої влади, рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы находимся

Україна, місто Маріуполь м. Маріуполь, бульвар Шевченко, 87а
+38 (0629) 52-31-93