"> Сімейні форми виховання | Мiський дитячий будинок «Центр опiки»

Сімейні форми виховання

 1. Кількісно-якісний аналіз складу вихованців.

   

  На початок 2016-2017 навчального року (станом на 01.09.2016р.) у дитячому будинку  перебувало 144 дитини з них за соціальним статусом:

  діти позбавлені батьківського піклування –  85;

  діти сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах – 59;

           Впродовж навчального року до закладу влаштована 51 дитина.

  Вибуло за період з 01.09.2016 р. по 01.06.2017 р. – 47 дітей

  З них:

  Українське усиновлення – 11

  Іноземне Усиновлення – 6

  Опіка, ПС, ДБСТ – 16

  Біологічна родина – 10

  Інші причини - 4

  На кінець 2016-2017 навчального року (станом на 01.06.2017 р) у дитячому будинку знаходилось 140 дітей з них за соціальним статусом:

  Діти позбавлені батьківського піклування      –  100

  Діти сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах – 40

  Станом на 30.08.2016 р. у дитячому будинку перебувало 100 дітей з 40 сімей, з них

 2. сім’ї, в яких двоє дітей                   – 27 (54 дитини)
 3. сім’ї, в яких троє дітей                   – 8 (24 дитини)
 4. сім’ї, в яких четверо дітей    – 4 (16 дітей)
 5. сім’ї, в яких шестеро дітей   – 1 (6 дітей)
 6. Кількість вихованців за віком

  вік

  на 01.09.2016

  на 01.06.2017

  від 0 до 3-х років

  39

  33

  від 3-х до 6 років

  28

  36

  від 6 і старше     

  77

  71

  Всього

  144

  140

   

  Шлях до біологічної родини

 

          З метою  реінтеграції дітей в біологічну родину, створення умови для збереження та підтримки родинних стосунків між дітьми, їх батьками та родичами.

У закладі згідно з планом роботи розроблено ряд заходів щодо збереження біологічної родини:

 • організація у закладі сімейних зустрічей «Родинне тепло» між рідними братами та сестрами різного віку (1 раз на місяць);
 • проведення взаємовідвідин у групах рідних між собою вихованців за їх ініціативи та з ініціативи дорослих;
 • організація для батьків, родичів та гостей закладу тематичних виставок робіт художньо-прикладного мистецтва (вишивки, малюнки, малі скульптури  із глини, в’язані речі тощо), створених руками їх дітей;
 • запрошення батьків та родичів на святкові концерти за участі їх дітей;
 • консультування батьків щодо особливостей сфер розвитку їх дітей;
 • організація листування з батьками, які перебувають в МПВ, за умови, якщо вони не позбавлені батьківських прав;
 • організація спілкування з батьками у телефонному режимі, якщо вони перебувають за межами міста та не мають змоги провідувати дітей;
 • організація та проведення зустрічей чи листування вихованців з рідними братами та сестрами, які перебувають в інших закладах;
 • ініціювання проведення  спільних ігор з братами чи сестрами в період прогулянок;
 • створення умов для поздоровлення рідних між собою дітей в дні  народження (нагадування про день народження, надання допомоги в підготовці подарунку тощо);
 • заохочення дітей робити подарунки до свят рідним (татам, мамам, дідусям, бабусям, тіткам та іншим членам родини), що їх провідують, надання допомоги в підготовці подарунку (забезпечення  аркушами, фарбами, фломастерами для виготовлення вітальної листівки,  голкою, нитками для вишивання тощо).      

У дитячому будинку згідно наказу по закладу ведеться «Журнал відвідувань дітей батьками та родичами». У журналі зазначені підстави щодо відвідування, інформація про батьків та родичів, психоемоційний стан дитини після побачення.

Виховання та утримання дітей у дитячому будинку «Центр опіки» здійснюється за принципом родинності. У закладі перебувають 104 дітей із 42 родин (29 сімей – 2 дітей, 8 сімей – 3 дітей, 4 сім'ї – 4 дітей, 1 сім'я – 6 дітей), у яких знаходяться діти різного віку.

Впродовж року педагогами проводилась системна робота по формуванню в дітях загальнолюдських цінностей, як то: почуття вдячності, милосердя, вміння пробачати,  турботи за молодшими тощо. Для цього організовано такі форми роботи як ранкові та вечірні ритуали, «Вечірні читання», «Скарбниця добрих справ», відвідування старшими вихованцями дитячого будинку груп дітей  молодшого віку, сімейні зустрічі тощо.

         Практичними психологами дитячого будинку розроблено «Алгоритм психолого - педагогічної діяльності фахівців дитячого будинку «Центр опіки» щодо збереження біологічних родин» (Додаток 1) та «Рекомендації педагогам дитячого будинку «Центр опіки»  щодо  роботи з дітьми та їх батьками для збереження біологічних родин, формування сімейних цінностей у підлітків» (Додаток 2).

 

                                                                                                                    Додаток 1

Алгоритм
психолого - педагогічної діяльності
фахівців дитячого будинку «Центр опіки» щодо збереження біологічних родин

 

 1. Вивчення анамнестичних даних на дитину, яка прибула до закладу.
 2. Виявлення умов, в яких проживала дитина у родині.
 3. Аналіз причин влаштування дитини до закладу.
 4. Виявлення емоційного відношення дитини до біологічних батьків та членів родини.
 5. Залучення рідних між робою братів та сестер до участі в сімейних святах клубу «Родинне тепло».
 6. Організація взаємовідвідин рідних братів та сестер по групах задля зміцнення емоційних контактів між ними.
 7. Виявлення емоційного відношення біологічних батьків до проблеми вилучення дитини із сім′ї.
 8. Виявлення намірів біологічних батьків щодо повернення дитини у родину.
 9. З′ясування мотивації біологічних батьків щодо створення в сім′ї належних умов для задоволення потреб дитини, її повернення у родину.
 10. Виявлення відношення дитини до повернення в сім′ю біологічних батьків.
 11. Надання на запит комісії із захисту прав дітей висновків щодо особливостей відношення біологічних батьків до дитини, виконання їх батьківських обов’язків на  період перебування дитини у дитячому будинку.
 12. Психолого-педагогічна (консультаційна) підтримка родини протягом 6 місяців  після повернення дитини у родину. (На запит батьків).

 

 

                                                                                                                         Додаток 2

Рекомендації педагогам дитячого будинку «Центр опіки»
щодо  роботи з дітьми та їх батьками задля збереження біологічних родин,
формування сімейних цінностей у підлітків

 

 1. Отримувати інформацію у соціального педагога щодо наявності  у дитини рідних братів/ сестер у дитячому будинку або в інших закладах.
 2. Ініціювати зустрічі рідних між собою вихованців, що перебувають в різних вікових групах, узгоджуючи з вихователями груп питання про порядок проведення зустрічей, в яких перебувають діти.
 3. Мати в групі список дітей, що мають рідних сестер, братів з вказаними датами їх народження.
 4. Нагадувати дітям напередодні про день народження брата/сестри і надавати допомогу в підготовці подарунку (забезпечення аркушами, фарбами, фломастерами для виготовлення вітальної листівки, матеріалом для створення вишивки, тощо).
 5. Викликати інтерес у дітей до спільних ігор з братами чи сестрами в період прогулянок.
 6. Проводити бесіди з дітьми про те, як добре мати братів/сестер, викликаючи  у них почуття задоволення.
 7. Спостерігати за станом настрою дітей, яких провідують батьки,  до та після побачення з ними. Наголошувати в ході індивідуальної бесіди на тому, що дитині пощастило, що в неї є рідні батьки, які її люблять.
 8. Заохочувати дітей робити подарунки до свят рідним (татам, мамам, дідусям, бабусям, тіткам та іншими членам родини), що їх провідують, надавати допомогу.
 9. Організувати та підтримувати листування вихованців з рідними братами та сестрами, які перебувають в інших закладах.
 10.  Допомагати дітям робити братам та сестрам приємні сюрпризи, якими мтішили б їх на святі сім′ї (вечорі сімейних зустрічей «Родинне тепло»).
 11.  Запрошувати батьків вихованців, які провідують  власних дітей, на святкові розваги, в яких беруть участь їх діти.
 12.  Влаштовувати для біологічних батьків  виставки робіт художньо-прикладного мистецтва (вишивки, малюнки, малі скульптури  із глини, в’язані речі тощо), створених руками їх дітей.
 13.  Надавати консультативну допомогу батькам щодо динаміки психологічного розвитку дитини, стану розвитку її здібностей.
 14.  Інформувати батьків про успіхи їхніх дітей в навчальній та інших видах діяльності.

 

 

Влаштування до нової сім’ї

         З метою оптимізації процесу соціально-психологічного супроводу влаштування дітей до сімейних форм виховання фахівцями служби розроблено:

 • алгоритм роботи щодо влаштування дітей до сімейних форм виховання; 
 • анкети для проведення опитування потенційних батьків;
 • пам'ятки;
 • рекомендації щодо створення умов для успішної адаптації вихованців в сімейному середовищі;
 • програму бесіди з потенційними батьками;
 • підібрано ігри для встановлення тісних зв’язків між вихованцями та потенційними батьками;

Для успішного вирішення даного завдання здійснюється система зв’язків між адміністрацією, фахівцями соціально-психологічної служби та громадськими закладами і установами.

 

 

В ході здійснення психологічного супроводу процесу влаштування вихованців дитячого будинку до різних форм сімейного виховання практичний психолог взаємодіє з фахівцями різних закладів та державних установ, юридично причетних до вирішення долі дитини.

При проведенні психологічного супроводу усиновлення фахівці соціально- психологічної служби взаємодіють з кандидатами в усиновлювачі, службою у справах дітей, органами судової влади,  комісією з питань захисту прав дітей, засобами масової інформації (Схема 1).

При поверненні дитини в біологічну сім’ю, влаштуванні під опіку чи в прийомну сім’ю, система взаємодії практичного психолога більш розгалужена. Крім згаданих вище закладів та установ, психолог взаємодіє з фахівцями центру соціальних служб сім’ї,  дітей та молоді, які вивчають потреби дитини при поверненні її в біологічну сім’ю, після відновлення батьків у батьківських правах або влаштуванні в прийомну сім’ю чи під опіку. (Схема 2).                          

Якщо батьки дитини перебувають в місцях позбавлення волі і хочуть після звільнення займатися вихованням власної дитини, по дорученню адміністрації дитячого будинку практичний психолог підтримує зв’язок  між дітьми та батьками. Даний зв'язок ініціюють самі батьки. Спілкування відбувається між ними, якщо батьки не позбавлені батьківських прав і тільки за умови згоди дитини. Форми підтримання зв'язку: листування, рідше – організація побачень.

 

 

 

Мы находимся

Україна, місто Маріуполь м. Маріуполь, бульвар Шевченко, 87а
+38 (0629) 52-31-93