"> Робота з дітьми “групи ризику” | Мiський дитячий будинок «Центр опiки»

Робота з дітьми “групи ризику”

Фахівці соціально-психологічної служби в тісній взаємодії з педагогами ведуть превентивну роботу з вихованцями, використовуючи інтерактивні форми роботи. Ретельна увага надається психологічному супроводу дітей «групи ризику».

 

Основні завдання щодо роботи з дітьми “групи ризику”

 •  Виявлення та постановка на облік вихованців з антисоціальною поведінкою, як дітей “групи ризику”.
 •  Підвищення психологічної компетентності педагогів щодо здійснення індивідуального підходу до  дітей  “групи ризику.”
 •  Вивчення психологічних особливостей, проблемних зон в розвитку особистості вихованців даної категорії.
 •  Надання психологічної допомоги вихованцям в адаптаційний період.
 •  Проведення комплексних цільових психолого-педагогічних заходів, спрямованих на подолання відхилень у поведінці.
 •  Виявлення гіперкомпенсійного фонду у даних вихованців.
 •  Залучення їх до участі в культурно-масових і виховних заходах з врахуванням наявності здібностей та інтересів.
 •  Підтримання взаємозв’язку з педагогами та ЗОШ № 36 з питань здійснення контролю за поведінкою дітей, оперативного реагування та узгодження спільних дій.

 

       За період з 2014 по 2016 рік через психологічний супровід пройшло 26 дітей, що перебували на обліку як «група ризику».

       В межах психологічного супроводу з дітьми даної категорії проводилися різні форми профілактичної  та корекційної роботи, а саме:

 • профілактичні бесіди;
 • консультації;
 • індивідуальна корекція, спрямована на формування навичок

         опанування власних емоцій;

 • залучення до виконання суспільно-значущих доручень;
 • моделювання ситуацій та пошук найконструктивніших шляхів виходу

          з них;

 • аналіз негативних вчинків та їх соціальних наслідків.

        З метою ефективності соціально-психологічного супроводу дітей  даної категорії, розроблено індивідуальні освітні маршрути дітей «групи ризику», встановлено тісні зв’язки з психологом та педагогами ЗОШ № 36, психологами та вихователями оздоровчих центрів, де відпочивають діти в літній період тощо.

          Дітьми даної категорії не скоєно жодного правопорушення чи кримінального вчинку.

         Задля розширення знань вихованців з юридично-правової культури, проводиться ряд групових заходів: лекторії, КВК, зустрічі з працівниками відділу кримінальної поліції зі справ неповнолітніх та  кримінально-виконавчої інспекції, представниками Центру безоплатної правової допомоги тощо.

В 2016-2017 н.р. на обліку в "групі ризиру" було 6 дітей. За навчальний рік з обліку знято 5 вихованців. З одним вихованцем корекційно-профілактична робота продовжується.

В 2017-2018 на облік в "групу ризику" взято 5 вихованців. Робота з ними організується відповідно до основних завдань щодо роботи з даною категогрією дітей. 

 

 

Мы находимся

Україна, місто Маріуполь м. Маріуполь, бульвар Шевченко, 87а
+38 (0629) 52-31-93