"> ПЛАН роботи соціально-психологічної служби | Мiський дитячий будинок «Центр опiки»

ПЛАН роботи соціально-психологічної служби

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  „МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК ЗМІШАНОГО ТИПУ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ „ЦЕНТР ОПІКИ”

 

 

„ЗАТВЕРДЖУЮ”                                                      „ПОГОДЖЕНО”

Директор                                                          Директор центру практичної

дитячого будинку                                           психології та соціальної  роботи        

„Центр опіки”                                                 Департаменту освіти  міської ради    

____________Л.В.Лазаренко                         _______________О.В.Козлова     

„____”______________2017 р.                        „____”________________2017 р.

 

 

ПЛАН

роботи соціально-психологічної служби

«Маріупольського дитячого будинку змішаного типу

для дітей дошкільного та шкільного віку «Центр опіки»

на 2017-2018 навчальний рік

 

                                                

м. Маріуполь

 

Розділ І   ВСТУП

 

     Проектна потужність комунального закладу  «Маріупольський міський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку «Центр опіки» - 120 місць.

Наразі у закладі  утримується 152 дітей. Діти до закладу влаштовуються протягом року  за направленням служб у справах дітей та рішення районних колегій щодо влаштування дітей.  За соціальним статусом – це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування віком від народження до повноліття, здобуття базової освіти та  діти, що опинилися у складних життєвих умовах (по СЖО). В дитячому будинку функціонує 9 груп:

 • груп для дітей раннього віку – 3;
 • груп для дітей дошкільного віку – 2;
 • груп для дітей шкільного віку – 4.

Педагогічний колектив дитячого будинку продовжує працювати над проблемою: «Розвиток цілісної життєво компетентної особистості, інтеграція її в сім′ю та суспільство в умовах реформування системи інтернатних закладів».

Фахівці соціально-психологічної служби протягом 2016-2017 навчального року працювали над проблемою: «Соціально-психологічний супровід соціальної адаптації вихованців та інтеграція їх в суспільство» та продовжать працювати над нею в 2017-2018 н. р.

     Ретельна увага фахівців соціально-психологічної служби в ході діяльності приділяється   наступним  аспектам:

 • проведенню супроводу навчально-виховного процесу щодо успішної інтеграції вихованців-школярів в загальноосвітній простір;
 • супроводу роботи з вихованцями «групи ризику» задля вироблення єдиної стратегії діяльності фахівців школи та закладу з дітьми даної категорії;
 • проведенню роботи щодо формування загальнолюдських та сімейних цінностей, нейтралізації у вихованців хибних установок, отриманих у родинах;
 • проведенню роботи щодо збереження  біологічних родин;  
 • проведенню роботи щодо зміцнення емоційного контакту між рідними братами та сестрами;
 • проведенню просвітницької роботи щодо розширення знань підлітків про цінність життя, правову та моральну відповідальність за власні вчинки;

Впродовж навчального року з прибулими дітьми проводилася первинна діагностика, щодо вивчення особливостей розвитку інтелектуальної, емоційно-вольової та мотиваційної  сфер розвитку.

Протягом минулого навчального року підтримувався зворотній зв'язок з педагогічними працівниками (вчителями, практичним психологом)  ЗОШ №36, де навчаються вихованці, задля забезпечення єдності вимог педагогів  школи та дитячого будинку.

Вчителям ЗОШ № 36 надавалися консультації щодо  вихованців, які мали ускладнену поведінку, важко адаптувалися до шкільного навчання, до шкільного дитячого колективу.

Організовувалися відвідання уроків початкової ланки школи практичним психологом дитячого будинку з метою виявлення причин відхилення у поведінці дітей «групи ризику».

Впродовж року проводилася робота з вихованцями та їх батьками для збереження біологічних родин: супроводжувалися побачення дітей з батьками, надавалися консультативна допомога батькам, їх анкетування, відвідування тяжко хворих родичів  вдома тощо.  Ініціювалися та стимулювалися взаємовідвідини братів та сестер в групах. Планувалися та проводилися за їх участі спільні свята та розваги, спортивні змагання. Для проведення вечорів сімейних зустрічей рідних братів та сестер в рамках роботи клубу  «Родинне тепло», було розроблено сценарії, за якими   організовувалися  сімейні зустрічі, в підготовці яких активну участь брали діти старшого шкільного віку: сервірували столи, готували матеріал для соціально-психологічних ігор тощо.

Проводилася робота в рамках соціально-психологічного супроводу діяльності щодо влаштування дітей у родини: надавалися консультації кандидатам в усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки на їх запит, супроводжувалися побачення з дітьми. 

Фахівці соціально-психологічної служби проводили роботу щодо захисту прав та інтересів вихованців: відвідували судові засідання, засідання комісій з питань захисту прав вихованців; соціальні педагоги – постійно надсилали листи до служб у справах дітей районних адміністрацій, відділи  реєстрації актів цивільного стану та державних виконавчих служб, районні управління пенсійного фонду, районні управління праці та соціального захисту населення та  інші організації, заклади та підприємства, оформляли соціальні виплати на дітей, аліменти, пенсії по втраті годувальника тощо.

Практичні психологи готували характеристики вихованців на ПМПК та запит ССД, суду.

Протягом року було придбано диски із записами релаксаційного характеру для проведення сеансів психорозвантаження.

Практичним психологом  Гірман Н.О. з метою попередження  помилок батьків у вихованні дітей надавалася консультативна  допомога через публікацію місцевій пресі статті «Жизнь ребенка после развода родителей».

В рамках розповсюдження досвіду роботи практичного  психолога Гірман Н.О.  щодо формування сімейних цінностей у Всеукраїнській фаховій  газеті «Психолог» було опубліковано статтю «Батьки і діти, діти і батьки», зміст якої мав на меті сприяти  формуванню усвідомленого батьківства, сімейних цінностей та гармонізації дитячо-батьківських відносин у родинах.

Підтримувався зворотній зв'язок з усиновленими дітьми: велося листування з ними, спілкування через соцмережі.

Об’єм роботи, який було окреслено у річному плані, виконано, але не в повному обсязі через надмірне витрачення часу фахівців соціально-психологічної служби на участь у позапланових заходах: зустріч волонтерів, гостей закладу тощо.  

Отже у зв'язку з тим, що заходи згідно річного плану проведено не в повному обсязі та тому, що контингент дітей протягом року поновлюється, варто повторно спланувати та провести з вихованцями дитячого будинку низку заходів. 

Провівши оцінку діяльності соціально-психологічної служби, проаналізувавши результати роботи та, виявивши недоліки, в новому навчальному році при плануванні роботи необхідно врахувати наступне.  

Варто ширше використовувати дані спостережень за сюжетно-рольовою грою дошкільників, задля збору даних щодо характеру психотравм, отриманих в сім'ях з метою надання дітям необхідної допомоги.

Аналіз результатів роботи щодо формування загальнолюдських та сімейних  цінностей показав, що  у дітей значно розширилося уявлення  про власне сімейні цінності.

Необхідно поглибити роботу щодо економічного виховання дітей, формування у них фінансової грамотності.  

Задля підвищення ефективності шефської роботи старших вихованців  над молодшими варто замотивувати старших вихованців опікуватися молодшими. Це виступить   як     одним із аспектів підготовки їх до самостійного дорослого життя.

Зважаючи на те, що впродовж останніх років злочинність у країні «помолодшала», необхідно посилити роботу з превентивного виховання, продовживши просвітницьку роботу щодо розширення знань підлітків про правову відповідальність за власні вчинки.

Більш активніше брати участь всім фахівцям соціально-психологічної служби у роботі тематичних семінарів, творчих звітів колег, організованих фахівцями  центру практичної психології та соціальної роботи.

          Враховуючи вище зазначене, фахівці соціально-психологічної служби у складі: практичних психологів – Андросової Ірини Віталіївни, Гірман Надії Олексіївни, соціальних педагогів – Кононенко Дар'ї Миколаївни та Мар′яновської Оксани Олександрівни у 2017-2018 навчальному році продовжать працювати над проблемою: „Соціально-психологічний супровід адаптації вихованців дитячого будинку та інтеграція їх у суспільство”.

 • Гірман Н.О. працюватиме над проблемою: «Формування  сімейних цінностей у підлітків в умовах дитячого будинку»  (п’ятий  рік);
 • Андросова І.В. продовжить працювати над проблемою: «Розвиток емоційної сфери та благополуччя дитини старшого дошкільного віку» (третій рік);  
 • Мар′яновська О.О. працюватиме над  проблемою: «Соціально-правовий захист вихованців, позбавлених батьківського піклування» (перший рік);
 • Кононенко Д.М. працюватиме над  проблемою: «Соціально-правовий супровід дітей, що опинилися в складних життєвих умовах» (другий рік).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  РОЗДІЛ ІІ

              Психологічне супроводження навчально-виховного процесу

 

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Категорія

учасників

Відпові-

дальні

Приміт-

ка

 

1. Психодіагностична робота

 

1.1.

Визначення психічного віку дітей від 1 до 36 місяців з метою спостереження за динамікою розвитку для проведення своєчасної психолого-педагогічної корекції

 

За

епікризними

періодами протягом року

 

 

Вихованці

груп

№1-3

 

 

Гірман Н.О.

 

 

 

1.2.

Поглиблена первинна діагностика прибулих дітей з метою виявлення психологічних проблем та проведення подальшої корекції  

2-й тиждень перебування дитини у закладі

 

Прибулі діти

 

Андросова І.В.

Гірман Н.О.

 

 

 

1.3

Вивчення особливостей адаптації вихованців до навчання з метою надання психолого-педагогічної допомоги

До 20.09

 

Учні КПП

 

Гірман Н.О.

 

 

1.4

Анкетування педагогів з метою вивчення рівня адаптації учнів , попередження дезадаптації та надання подальшої психологічної допомоги

26.09

 

Вчитель, вихователі КПП

Гірман Н.О.

 

 

 

1.5

Анкетування біологічних, потенційних батьків з метою виявлення відношення до повернення  дитини у власну родину

Листопад,

грудень

Біологічні

батьки

 

Андросова І.В.

Гірман Н.О.

 

 

 

1.6

Діагностика особливостей емоційної сфери, рівня розвитку пізнавальних здібностей, навчальної мотивації, емоційного відношення до шкільного навчання  з метою визначення учнів, які потребують поглибленої індивідуальної уваги

/година психолога/

До 30.10

 

 

Учні класу попередньої підготовки

 

Гірман Н.О.

 

 

1.7

Анкетування підлітків  з метою виявлення їх нахилів, інтересів та професійних схильностей 

 21.10

Вихованці

9 класу

Гірман Н.О.

 

 

 

1.8

Констатуюча діагностика щодо вивчення стану психологічної готовності дітей до навчання у школі

До 26.12

Вихованці

групи № 6

Андросова І.В.

Гірман Н.О.

 

 

1.9

Психологічна діагностика вихованців щодо виявлення їх емоційного відношення до членів власної родини

На запит

ССД, протягом року

Вихованці всіх груп

Андросова І.В.

Гірман Н.О.

 

 

 

1.10

Анкетування педагогів щодо виявлення ефективності взаємодії педагогів та психолога  щодо формування сімейних цінностей у підлітків

12.01

Вихователі 9-10 груп

 

 

 

1.10

Контрольна діагностика щодо вивчення стану психологічної готовності до навчання у школі з метою проведення аналізу ефективності психолого-педагогічної корекції

До

10.04.

 

Вихованці

групи № 6

Андросова І.В.

Гірман

Н.О.

 

 

1.11

Контрольна  діагностика щодо вивчення особливостей емоційної сфери, рівня розвитку пізнавальних здібностей з метою проведення аналізу ефективності психолого-педагогічної корекції

 

До 23.04

Вихованці

груп, з якими проводила

ся корекція

Андросова І.В.

Гірман Н.О.

 

2. Консультативна робота

2.1

Індивідуальне консультування педагогів щодо ознайомлення з умовами виховання прибулих дітей у власних сім’ях, соціальним статусом дітей

 

2-й тиждень перебування дитини у закладі

Педагоги груп

Кононенко Д.М.

Мар’яновська О.О.

 

 

2.2

Консультування педагогів за результатами діагностики прибулих дітей з метою надання рекомендацій щодо здійснення індивідуального підходу до них

2-й тиждень перебування дитини у закладі

Вихователі груп

 

Андросова І.В.

Гірман Н.О.

 

 

2.3

Індивідуальне консультування щодо психологічних особливостей дітей, їх соціального статусу, правових підстав щодо влаштування у родину

Під час знайомства з дитиною

Біологічні, потенційні батьки, що мають направлення з ССД

Андросова І.В.

Гірман Н.О.

Кононенко Д.М.

Мар’яновська О.О.

 

 

2.4

Індивідуальне консультування щодо встановлення емоційного контакту з дітьми, здійснення індивідуального підходу до них

За результатами спостережень

Біологічні,

потенційні батьки

Гірман Н.О.

 

 

2.5

Консультування за результатами діагностики дітей віком від 1 до 36 місяців

Згідно з

епікризними періодами

Педагоги, медичні працівники

Гірман Н.О.

 

 

 

 

2.6

Індивідуальне консультування дітей щодо надання інформації про різні форми сімейного виховання

При зміні статусу дитини

Прибулі діти

Кононенко Д.М.

Мар’яновська О.О.

 

 

2.7

Обговорення казки: «Про мишеня, яке боялося йти до школи»

04.09

Вихованці

9 класу

Гірман Н.О.

 

2.8

Індивідуальне консультування вихованців за результатами діагностики професійних інтересів та схильностей

12.10

 

Вихованці

КПП

Гірман Н.О.

 

2.9

Групова бесіда: «Сім’я/група – осередок суспільства. Правила комфортного проживання  в сім’ї/групі»

25.10

Вихованці

9 гр.

Гірман Н.О.

 

2.10

Групова консультація: «Вибір професії. Основні орієнтири, попередження помилок  щодо вибору професії». Інтерактивна гра «Чотири дороги».

/Година психолога/

 21.11

 

Старші школярі (учні 9 кл.)  

Гірман Н.О.

 

2.11

Інтерактивна бесіда: «Здоров’я цінність – бережи його» /Година психолога/

15.12

Вихованці груп

№ 8, 9,10

Гірман Н.О.

 

2.12

Консультування прибулих підлітків з метою ознайомлення  їх з результатами діагностики

Після обробки результатів

діагностики

(2-й тиждень перебування)

Вихованці груп

№ 8,9,10

Гірман Н.О.

 

 

2.13

Групова бесіда:

 «Виклики життя і Я».

/Година психолога/

 

 

17. 02

Вихованці груп

№ 8-10

Гірман Н.О.

 

 

 

                           3.Організаційно-методична та аналітична робота

 

3.1.

Оформлення документації на новий навчальний рік

 

До 01.09.

 

Робота з документ.

Андросова І.В.

Гірман Н.О.

Кононенко Д.М.

Мар’яновська О.О.

 

 

 

3.2.

Поновлення банку діагностичних методик стимульним матеріалом, реєстраційними бланками для  проведення діагностичної роботи

Протягом 1 декади вересня

Робота з банком діагностичних методик

Андросова І.В.

Гірман Н.О.

 

 

3.3.

Узгодження та затвердження річного плану

 

 

 

31.08

Директор дитячого будинку, директор  МЦПП

Гірман Н.О.

Андросова І.В.

Кононенко Д.М.

Мар’яновська О.О.

 

3.4.

Участь в оперативних нарадах з інформацією про прибулих дітей

Щопонеділка протягом року  

Директор, адміністрац. закладу

Гірман Н.О.

Андросова І.В.

Кононенко Д.М.

Мар’яновська О.О.

 

3.5.

Підбірка та аналіз матеріалів для проведення інтерактивних форм роботи у поточному навчальному році

До 25.09

Робота з літературою

Андросова І.В.

Гірман Н.О.

 

 

 

3.6.

Підготовка характеристик на дітей для проходження міської ПМПК

До 20.09,

 травень

 

Аналіз результатів  діагностики

Гірман Н.О.

 

 

3.7

Розроблення змісту занять школи підготовки підлітків до самостійного життя «Я і моє майбутнє»

До 27.10

Робота з методичною, періодичною літературою

Гірман Н.О.

 

 

3.8

Ведення особових справ вихованців згідно вимог чинного законодавства

Протягом року

Робота з документ.

Кононенко Д.М.

 

 

3.9

Підготовка документів /характеристик, актів тощо/ на судові засідання щодо захисту інтересів вихованців 

На запит суду та ССД

 

Робота з документ.

Гірман Н.О.

Андросова І.В.

Кононенко Д.М.

Мар’яновська О.О.

 

3.10

Оформлення документів для призначення вихованцям соціальних виплат

Протягом року 

Робота з документ.

Кононенко Д.М.

Мар’яновська О.О.

 

 

3.11

Підготовка до проведення годин психолога згідно річного планування

Згідно плану

 

Робота з літературою

Андросова І.В.

Гірман Н.О.

 

 

3.12

Написання актів первинного обстеження на прибулих дітей

2-й тиждень перебування

Прибулі діти

Андросова І.В.

 

 

3.13

Підтримання зворотного зв’язку з усиновленими дітьми

За потребою

Усиновлені діти, їх батьки

Гірман Н.О.

 

3.14

Складання звернень до державних структур щодо захисту майнових та житлових прав вихованців

При наявності житла

Робота з документами

 

Кононенко Д.М.

Мар’яновська О.О.

 

 

3.15

Підготовка рекомендацій педагогам щодо роботи з дітьми, які мають проблеми в сферах розвитку  

Після проведення діагностики

Педагоги

закладу

Гірман Н.О.

 

3.16

Обробка результатів анкетування  прибулих підлітків щодо вивчення  їх уявлень про сімейні цінності та обов’язки членів родини з позицій гендерного підходу 

Після проведення діагностики (після 2-х тижнів перебування)

Робота з документ.

Гірман ,.О.

 

 

3.17

Підготовка до проведення теоретичного семінару: «Ранній вік – період формування основ психосоціальної зрілості дитини »

До 11.02

Робота з літературою

Гірман Н.О.

 

3.18

Проведення аналізу динаміки психічного розвитку  дітей від 1 до 36 місяців з метою визначення ефективності психолого-педагогічної роботи

До 22.04

 

Вихованці

груп

№ 1-4

Гірман Н.О.

 

 

3.19    

Підготовка аналітичного та статистичного звітів  фахівців соціально-психологічної служби

До 15.05

 

Аналітична робота

Гірман Н.О.

 

 

 

4. Звязки з громадськістю

 

4.1

Участь у судових засіданнях щодо захисту прав та інтересів вихованців

На запрошення суду

Робота з особовою справою, документ. службового користування

Гірман Н.О.

Андросова І.В.

Кононенко Д.М.

Мар’яновська О.О.

 

 

4.2

Участь у роботі комісії з питань захисту прав дітей

Щомісяця

3-я середа

 

Члени комісії

Гірман Н.О.

Андросова І.В.

Кононенко Д.М.

Мар’яновська О.О.

 

 

4.3

Участь у засіданні міської ПМПК

Вересень,

травень

Вихованці закладу,

члени комісії

Гірман Н.О.

 

 

4.4

Відвідування

ЗОШ № 36 з метою отримання зворотного зв’язку з питань стану поведінки дітей «групи ризику”

Щомісяця

3-й четвер

 

Вчителі, психолог ЗОШ № 36

Гірман Н.О.

 

 

 

4.5

Співпраця з видавництвом «Шкільний світ», місцевою  пресою

Жовтень, грудень

2017 рік

 

 

Газети

«Психолог», «Мариуполь-

ский портовик»

Гірман Н.О.

 

 

 

                        5. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

 

5.1.

Проведення індивідуальної корекції  з елементами пісочної терапії з  дітьми, що мають проблеми у сферах розвитку

Після обробки  результатів  діагностики

 

Вихованці груп 

№ 4-10

Гірман Н.О.

 

 

5.2

Організація та проведення Дня сім’ї (вечори сімейних зустрічей)

27.10

24.11

28.12

26.01

23.02

23.03

27.04

Рідні брати та сестри

 6-10 гр.

Гірман Н.О.

Андросова І.В.

Кононенко Д.М.

Мар’яновська О.О.

 

 

5.3

Групові заняття щодо розвитку пізнавальних здібностей  дітей з метою підвищення їх впевненості, інтересу до пізнавальної діяльності, творчого потенціалу

1 раз на тиждень

Вихованці

7,8 груп (за результа-

тами

діагностики)

Гірман Н.О.

 

 

5.4

Інтерактивна гра: «Ощадливі господарі/господині» з метою формування  економічної грамотності

/Година психолога/

24.12

Діти 9 кл., студенти

 

  Гірман Н.О.

 

 

 

5.5

Індивідуальна корекція з дітьми «групи ризику»

На запит педагогів дитячого будинку та ЗОШ № 36                 

Діти девіантної    поведінки

 

Гірман Н.О.

 

 

 

5.6

Презентація  проектів: “Подорож стежинами життя ” /Година спілкування/

12.02

 

Вихованці

груп

№ 8, 9 класів, студенти

Гірман Н.О.

 

 

 

 

 

5.7

Соціально-психологічне  шоу «Хлопці чи дівчата»

16.03

Вихованці

9 класу, студенти

Гірман Н.О.

 

 

 

 

                                          6. Соціально-психологічна просвіта

 

6.1

Виступ на засіданні педагогічної ради:

«Перспективи діяльності

соціально-психологічної служби на 2017-2018 навчальний рік»

30. 08

 

Педагоги, медичний персонал закладу

Гірман Н.О.

 

 

 

6.2

Розлучення батьків – психологічна травма для дітей

/семінар-тренінг/

18.10

Практичні психологи закладів освіти міста

Гірман Н.О.

 

 

 

6.3

Дитяча агресивність. Міри профілактики та методи приборкання

/семінар-тренінг/

26.10

Вихователі

7-10 груп

Гірман Н.О.

 

 

 

6.4

Втрата близьких, як                                    

виклик долі

/семінар-тренінг/

15.11

Практичні психологи закладів освіти міста

Гірман Н.О.

 

 

6.5

Психологічний практикум:

«Емоційне вигорання – шлях до втрати  здоров’я. Профілактика СЕВ »

16.12

Педагоги закладу

Гірман Н.О.

 

 

 

6.6

Диспут: «Діти: злочин і кара»

/Години психолога/

21.03

Вихованці

6-9 класів

Гірман Н.О.

 

 

 

6.7

Участь у педнараді щодо проведення аналізу ефективності роботи фахівців соціально-психологічної служби в 2017-2018  н. р.

20.04

Педагоги

закладу

Гірман Н.О.

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ

3.1. Концепція Державної програми роботи з обдарованою молоддю

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА роботи з обдарованою молоддю

затверджено постановою КМУ від 08.серпня 2007р. № 1016

Регіональна програма

Обдаровані діти: о6ласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю

затверджено рішенням колегії управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації  від 17.04.2008р протокол № 3/4

 

 

Зміст пункту програми

Тематика

заходу

До якого виду діяльності відноситься даний захід

Форма

проведення

Термін проведення

Категорія

 

Відповідальні

Примітка

1.

Створення банків

 

 

 

 

 

 

 

2.

Продовжити роботу по оновленню банку обдарованих   дітей   районних, міських і шкільних.

Поновити банк обдарованих дітей

Організаційно-методична робота

Індивідуальна

Протягом року

 

Гірман Н.О.

Андросова І.В.

 

3.

Здійснювати роботу по пошуку і відбору обдарованих дітей та по поповненню банку

Індивідуальне діагностування вихованців з метою виявлення спеціальних здібностей

Індивідуальна діагностика

Індивідуальна

Протягом року

Вихованці  груп

№ 4-10

Андросова І.В.

Гірман Н.О.

 

4.

Продовжувати удосконалення діагностичного інструментарію по вивченню особистості обдарованої дитини

Поповнення банку методик щодо діагностики обдарованих дітей

Організаційно-методична робота

 

Протягом року

Робота з літературою

Андросова І.В.

Гірман Н.О.

 

 

5.

Ввести у практику роботи індивідуальну карту розвитку обдарованих дітей

Заповнення карток на обдарованих дітей

Організаційно-методична робота

 

Протягом року

Вихованці закладу

Андросова І.В.

Гірман Н.О.

 

 

6.

Надання консультацій  батькам, педагогам

щодо проблем обдарованих дітей

дітей.

Надання консультацій педагогам, потенційним батькам, щодо психологічних особливостей обдарованих дітей

Консультативна

Індивідуальна

За потребою

Вихованці закладу

Гірман Н.О.

 

7.

Рекомендації батькам, педагогам щодо проблем соціальної адаптованості обдарованих дітей та підлітків

Розроблення рекомендацій педагогам, потенційним батькам, щодо психологічних особливостей обдарованих дітей

Організаційно-методична робота

 

За потребою

Педагоги, потенційні батьки

Гірман Н.О.

 

8.

Робота щодо формування навичок здорового способу життя обдарованих

«Виклики життя і Я».

/Година психолога/

 

 

Корекційно-відновлювальна

 

Групова бесіда:

 

 

 

 

Вихованці

8-10

груп

Гірман Н.О.

 

 

 

 

 

9.

Узагальнення досвіду роботи психологів по роботі з обдарованими дітьми та учасниками МАН.

Ознайомлення з досвідом роботи колег щодо виявлення обдарованості, організації розвивальної роботи

Організаційно-методична робота

 

Протягом року

Робота з літературними джерелами

Гірман Н.О.

 

 

10.

Консультування керівників    та     вчителів предметників щодо індивідуальних особливостей обдарованих дітей і написання наукових робіт дітей в МАН

Консультування за результатами діагностики обдарованих вихованців, щодо здійснення індивідуального підходу до них.

Консультативна

Індивідуальна

За потребою

Педагоги закладу

Гірман Н.О.

 

11.

Робота  з   вчителями предметниками      по створенню   індивідуальних    програм    навчання і розвитку.

Розроблення

Тематичного планування роботи з обдарованими дітьми

 

 

 

 

 

 

12.

Діяльність психологічної служби по психологічній просвіті у роботі з обдарованими дітьми. Організація тематичних семінарів, ділових ігор тощо для педагогів,

батьків.

 

 

 

 

 

 

 

13.

Проведення конкурсу захисту в МАН. Психологічний супровід МАН.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р.

№ п/п

Зміст пункту програми

Тематика заходу

До якого виду діяльності відноситься даний захід

Форма роботи

Термін проведення

Категорія

учасників

Відповідальні

Примітка

1

Забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей, які потрапили в складні життєві ситуації

Виявлення дітей, схильних до ризикованої поведінки та дітей, що перебувають по проблемі СЖО

Діагностична

Індивідуальна

Протягом року

Вихованці

Гірман Н.О.

 

 

2

Робота з профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності

Година психолога:

«Сім’я/група – осередок суспільства. Правила комфортного проживання  в сім’ї/групі»

Соціально психологічна просвіта

Групова

25.10

Педагоги,

Вихованці

Гірман Н.О.

 

3

Співпраця з органами опіки і піклування, ЗМІ, ГО з питань подолання дитячої безпритульності; та бездоглядності

Участь у   

 судових засіданнях, 

 роботі комісії з захисту прав дітей, 

телепередачах щодо захисту прав та інтересів вихованців

Зв’язки з громадськістю

Групова

На запит

Вихованці

Представники огранів опіки і піклування

Гірман Н.О.

 

 

4

Участь в конференціях, семінарах, проектах з питань подолання дитячої  бездоглядності  дітей

Дитяча агресивність. Міри профілактики та методи приборкання

/семінар-тренінг/

Соціально психологічна просвіта

Групова

26.10

Педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3. МІЖГАЛУЗЕВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА  «ЗДОРОВ'Я НАЦІї»

 

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 1

№ п/п

Зміст пункту програми

Тематика заходу

До якого виду діяльності відноситься даний захід

Форма роботи

Термін проведення

Категорія

учасників

Відповідальні

Примітка

1

Здійснювати заходи з профілактики порушень соціально психологічної адаптації населення до гострого і хронічного стресу.

 

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Групова

 

Учні

7-9 класів

Гірман Н.О.

 

2

З метою створення оптимального соціально-психологічгіого клімату в навчальних і оздоровчих закладах, ослаблення соціальної напруги запровадити повсюдне проведення в учнівських колективах діагностичних, відновних заходів психогігієнічної корекції.

Косультування педагогів щодо попередження перевтоми  дітей молодшого шкільного віку.

Вироблення рекомендацій педагогам

класу попередньої підготовки.

 

Інтерактивна бесіда:

 

«Здоров’я цінність – бережи його»

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативна

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-психологічна просвіта

 

Соціально-психологічна просвіта

 

 

 

 

 

 

 

Групова

 

 

 

 

    _

 

 

Групова

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги

груп

№ 7-8

 

 

Педагоги

групи

№ 7

 

 

Вихованці 9-10 груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гірман Н.О.

 

 

 

 

Гірман Н.О.

 

 

 

 

Гірман Н.О.

 

 

 

 

 

 

Гірман Н.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Концепція запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей

Затверджено розпорядженням Кабінету Міністр України від 16 червня 2003 р. N 36

 

 

№ п/п

Зміст пункту

  програми

Тематика заходу

 

 

 

До якого виду діяльності відноситься даний захід

Форма роботи

Термін проведення

Категорія

учасників

Відповідальні

Примітка

1

Надання психологічної допомоги дітям, зайнятим у сфері незаконної праці, та їх сім’ям.

Бесіда на виховній годині щодо розширення правових знань з Конвенції ООН  про права дитини

Психологічна просвіта

Групова

Згідно плану проведення виховних годин

Вихованці груп

№ 9-10

Гірман Н.О.

 

 

2

Здійснення співробітництва з громадськими організаціями з метою застосування їх досвіду у розв'язанні проблем праці дітей та ліквідації найгірших її форм.

Співпраця з фахівцями ЦССМ з питань працевлаштування вихованців

Зв’язки з громадськістю

_

Протягом року

Фахівці ЦССМ

Гірман Н.О.

 

 

3

Інформування населення про ситуацію з поширенням праці в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Галузева програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 877          

№ п/п

Зміст пункту програми

Тематика заходу

До якого виду діяльності відноситься даний захід

Форма роботи

Термін проведення

Категорія

учасників

Відповідальні

Примітка

1

Сприяти наданню консультаційної психолого-педагогічної допомоги неповнолітнім та молоді у навчальних закладах.

 

 

Проведення групових бесід щодо попередження спричинення шкоди власному здоров’ю

 

 

Консультаційна

 

 

Групова

 

 

Протягом року

Вихованці груп№8-10

Гірман Н.О.

 

 

2

Вжити заходів щодо формування у молоді навичок ведення здорового способу життя.

Диспут: «Діти: злочин і кара»

/Години психолога/

Просвітницька

Групова

21.03

Учні 7-9 класів

Гірман Н.О.

 

3

З метою формування у свідомості молоді негативного ставлення до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин розробити і
забезпечити навчальні заклади інформаційно-просвітницькими матеріалами (буклети, плакати, пам'ятки) із розміщенням їх у громадських

місцях.

Організація виставок  з інформаційно-просвітницьким матеріалом щодо формування у свідомості підлітків негативного ставлення до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин

Просвітницька

 

Грудень

 

Гірман Н.О.

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА  протидії торгівлі людьми
Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 410

 

№ п/п

Зміст пункту програми

Тематика заходу

До якого виду діяльності відноситься даний захід

Форма роботи

Термін проведення

Категорія

учасників

Відповідалні

Примітка

1

Підвищувати рівень інформованості населення щодо протидії торгівлі людьми.

Інтерактивна гра: «Ощадливі господарі/господині» з метою формування  економічної грамотності

/Година психолога/

Просвітницька діяльність

Групова

24.12

Студенти

Гірман Н.О.

 

2

Організовувати участь та забезпечувати участь у семінарах, засіданнях за круглим столом, конференціях і тренінгах з питань протидії торгівлі людьми та надання послуг особам, що постраждали від такого злочину

 

 

          -

 

 

    -

 

 

   -

 

 

   -

 

 

 

3

Розробити та впровадити програми соціальної та психологічної реабілітації дітей, що постраждали від торгівлі людьми

          -

    -

   -

   -

 

 

 

4

Розвивати співробітництво з громадськими та міжнародними організаціями і фондами, широко використовувати міжнародний досвід у запобіганні та протидії торгівлі людьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Профорієнтаційна програма Донецької області

 

 

Зміст пункту програми

Тематика

заходу

До якого виду діяльності відноситься даний захід

Форма

проведення

Термін проведення

Категорія

 

Відповідальні

Примітка

1.

Проведення спеціалізованих семінарів, круглів столів, лекцій,
тренінгів та інші. -   з шкільними психологами та всіма    психологами   та всіма

учасниками навчально-виховного процесу з питань організації комплексної профорієнтаційної роботи у школах.

 

Групова консультація: «Вибір професії. Основні орієнтири, попередження помилок  щодо вибору професії». Інтерактивна гра «Чотири дороги».

/Година психолога/

Консультативна

 

 

 

 

 

Година психолога

Групова консультація

 

 

 

 

 

 

Інтерактивна гра

21.11

Учні

 8-9кл.

Гірман Н.О.

 

2.

Оформлення куточків та класів професійної орієнтації

Організація виставок  з інформаційно-просвітницьким матеріалом щодо профорієнтації дітей

Організаційно-методична робота

 

Листопад

Для вихованців

9 класу

 

 

3.

Підготовка методичних матеріалів та інформаційно-просвітницьких матеріалів (буклети, плакати, пам'ятки) щодо профорієнтаційної роботи з батьками та учнями загальноосвітніх шкіл.

 

Презентація наочних  матеріалів з питань профорієнтації

Просвітницька

Групова

грудень

Вихованці

9 класу

Гірман Н.О.

 

4.

0рганаація та проведення індивідуальних консультацій та спеціальних батьківських зборів з питань професійної орієнтації молоді з батьками учнів загальноосвітніх шкіл.

 

Індивідуальні консультації вихованців за результатами діагностики з питань профорієнтації

Консультативна

Індивідуальна

Після обробки результатів діагностики

Вихованці

9 класу

Гірман Н.О.

 

5.

Вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів з метою виявлення їх інтересів, здібностей, нахилів шляхом індивідуальних бесід, профдіагностичного обстеження.

 

Діагностика дітей щодо виявлення їх нахилів, здібностей, інтересів

Психодіагностична

Індивідуальна

21.10

Вихованці

9 класу

Гірман Н.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Зміст пункту програми

Тематика заходу

До якого виду діяльності відноситься даний захід

Форма роботи

Термін проведення

Категорія

учасників

Відповідальн

При

мітка

1

Забезпечити впровадження інформаційно-просвітницьких програм, інтерактивних форм роботи для здобуття знань і формування життєвих навичок щодо зменшення вразливості до інфікування   ВІЛ у навчальних та позашкільних закладах.

Інтерактивна бесіда: «Здоров’я цінність – бережи його» /Година психолога/

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Групова

15.12

Учні 7-9 класів

Гірман Н.О.

 

2

Створити умови для надання психологічних, соціальних, юридичних, медичних та консультаційних послуг з метою зменшення ризику уразливості до інфікування ВІЛ та недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих, у т.ч. у сфері праці

Консультування підлітків щодо попередження ризику інфікування ВІЛ

Консультативна

Групова, індивідуальна

Протягом року

Учні 7-9 класів

Гірман Н.О.

 

3

Розширити практику застосування різних методів у роботі з профілактики ВІЛ-інфекці'і/СНІДу серед уразливих груп населення (соціальна робота на вулиці" та „рівний-рівному")

 

 

 

 

 

 

 

4

3абезпечити доступ різних категорій населення (передусім молоді, яка не навчається і не працює, батьків, військовослужбовців строкової служби) до інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на зменшення поширеності ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки та пропаганду здорового способу життя

Запобігання захворювання на ВІЛ-інфекцію та СНІД

Психологічна просвіта

Обговорення телепрограм, статей та повідомлень ЗМІ стосовно даної проблеми

Впродовж року

Підлітки

груп

№9,10

Гірман Н.О.

 

 

3.8. Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих

і хворих на СНІД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів

№ п/п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст пункту програми

Тематика заходу

До якого виду діяльності відноситься даний захід

Форма роботи

Термін проведення

Категорія

учасників

Відповідальні

Примітка

1

Надання психологічної допомоги дітям мігрантам

Діагностика з метою виявлення психологічних особливостей, сильних сторін особистості

Психодіагностика

Індивідуальна

За потребою

Вихованці груп

№ 7,8,9,10

Гірман Н.О.

 

2

Консультування керівників та вчителів-предметників з індивідуальних особливостей дітей мігрантів

Консультування з питань психологічних особливостей дітей за результатами діагностики

Консультування

Індивідуальна

За потребою

Педагоги груп

№ 7,8,9,10

Гірман Н.О.

 

3

Створення інформаційного банку дітей трудових мігрантів

 

Виявлення  дітей трудових мігрантів

Організаційно-методична робота

Індивідуальна

Впродовж року

Вихованці груп

№ 7,8,9,10

Гірман Н.О.

 

 

 

 

 

3.10. Закон України «Про попередження насильства в  сім'ї

№ п/п

Зміст пункту програми

Тематика заходу

До якого виду діяльності відноситься даний захід

Форма роботи

Термін проведення

Категорія

учасників

Відповідальні

Примітка

1

Заклади освіти уживають заходів до виявлення і припинення фактів жорстокого поводження з дітьми у навчальних закладах…

Розроблення рекомендацій, спрямованих на виявлення та попередження  насильства у дитячому колективі

 

Розлучення батьків – психологічна травма для дітей

/семінар-тренінг/

 

Презентація  проектів: “Подорож стежинами життя ” /Година спілкування/

 

Групова бесіда: «Сім’я/група – осередок суспільства. Правила комфортного проживання  в сім’ї/групі»

Просвітницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година психолога

 

 

 

 

 

 

 

 

Година психолога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година психолога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семінар-тренінг/

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація  проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групова бесіда

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10

Педагоги груп шкільного віку

 

 

 

 

 

 

Психологи закладів освіти міста

Гірман Н.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гірман Н.О.

 

2

Керівники навчальних закладів зобов'язують педагогічних працівників, зокрема класних керівників,                    проводити попереджувальну роботу з батьками з метою   недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми в сім'ях, а також відстежувати подібні випадки з боку інших учнів.

Попередження різних форм насильства над дітьми

 

 

Розробити пам’ятки щодо виявлення ознаків насильства в дитячому колективі

Консультативна

 

 

 

 

 

Організаційно-методична

Індивідуальна

За потребою

 

 

 

 

 

До 15.11

Потенційні та біологічні батьки

 

 

Педагоги

закладу

Гірман Н.О.

 

 

 

Гірман Н.О.

 

 

3.11. Державна цільова програма «Молодь України»  на  2009 – 2015 роки

 

з/п

      Зміст пункту

Тематика заходу

До якого пункту діяльності відноситься

Форма роботи

Термін проведення

Категорія учасників

Відповідальні

Примітка

1

Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості.

Сприяти проведенню всеукраїнських і міжнародних семінарів, тренінгів, конференцій, засідань за круглим столом за участю учнівської та студентської молоді з метою створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, розвитку її особистості

Виявлення дітей з вираженими здібностями

 

Інтерактивна гра: «Ощадливі господарі/господині» з метою формування  економічної грамотності

/Година психолога/

Психодіагностична

 

Просвітницька

Індивідуальна

 

Групова

Листопад

 

 

24.12

Вихованці закладу

 

 

Гірман Н.О.

 

 

2

Пропаганда та формування здорового способу життя

Соціально-психологічне

шоу  «Хлопці чи дівчата»

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Групова

16.03

 

 

 

3

Пропаганда та формування здорового способу життя

Проведення групових бесід щодо попередження спричинення шкоди власному здоров’ю.

 

Інтерактивна бесіда: «Здоров’я цінність – бережи його» /Година психолога/

 

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

 

 

 

Просвітницька

 

Групова

 

 

 

 

 

 

Групова

1 раз на місяць

 

 

 

 

 

15.12

Вихованці закладу груп

 № 9-10

 

 

 

Вихованці закладу груп

 № 9-10

Гірман Н.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12. Державна типова програма реабілітації дітей-інвалідів

п/п

Зміст пункту програми

Тематика заходу

До якого виду діяльності відноситься даний захід

Форма роботи

Термін проведення

Категорія

учасників

Відповідальні

Примітка

1

 Забезпечувати системний психолого-педагогічний та соціальний супровід  дітей-інвалідів дошкільного та шкільного віку, які навчаються в умовах інклюзивного навчання

 

Ведення психолого-педагогічного та соціального супроводу  дітей-інвалідів

Психодіагностична робота;

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота;  Організаційно-методична робота

Індивідуальна

Впродовж року

Вихованці

Гірман Н.О.

 

2

Надавати системну консультативну, психолого-педагогічну допомогу батькам дітей зазначеної категорії, починаючи з раннього віку

 

Особливості розвитку пізнавальних здібностей дітей, емоційного стану та психічного розвитку

Консультативна

Індивідуальна

Впродовж року

Педагоги

Гірман Н.О.

 

3

Особливу увагу приділяти психолого-педагогічної діагностиці та корекційно-відновлювальній роботі з дітьми-інвалідами

 

Вивчення особливостей розвитку пізнавальних здібностей дітей, емоційного стану та психічного розвитку

Психодіагностика

Індивідуальна

Впродовж року

Вихованці закладу

Гірман Н.О.

 

4

Сприяти соціалізації дітей - інвалідів з метою їх інтеграції в суспільство

 

Психологічна підготовка до участі в масових заходах

Консультативна

Індивідуальна

За потребою

Вихованці закладу

Гірман Н.О.

 

5

Вести профорієнтаційну роботу серед молодих інвалідів

 

Виявлення інтересів вихованців до професій, роду занять

 

 

 

 

 

 

6

Проводити роботу з розвитку потенційних творчих здібностей дітей-інвалідів

Залучення дітей до участі в святкових концертах, групових корекційно-розвивальних заняттях

Консультативна

Індивідуальна

За потребою

Вихованці-

інваліди закладу

Співпраця практичних психологів з хореографами, муз- керівниками,

вихователями

 

7

Співпрацювати з органами праці та соціального захисту населення, установами соціального обслуговування, центрами соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, іншими реабілітаційними установами щодо вирішення проблем дітей-інвалідів

Оформлення та подовження терміну виплати пенсій та соціальної допомоги у зв’язку з інвалідністю

Зв’язки з громадськістю

 

За потребою

Робота з фахівцями УТСЗН та пенсійного фонду

Захарова С.

 

8

Планування діяльності здійснювати згідно з наданими рекомендаціями

Розроблення/оновлення плану реабілітаційних заходів

Організаційно-методична робота

 

 

 

Гірман Н.О.

 

 

 

 

   Розділ 4

Самоосвітня діяльність

 

 1. Опрацювати наступну літературу: І. Мамайчук, М. Смірнова «Діти з розладами поведінки: психологічна допомога» О. Літковська «100 притч». Для тих, хто вчить, і тих, хто вчиться, В.Заморуєва «Діти без сім′ї».

 

 1. Вибрати із посібника тематику занять  з метою адаптування до використання в практичній діяльності: Сімейні цінності: навчально-методичний посібник до

навчальної програми «Сімейні цінності» (35годин) [для педагогічних

          працівників] / В. І. Прит, С. І. Тесленко, З. В. Охрименко, Л. В. Корецька. –

          Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 196 с.

 

 1. Вибрати із програми зміст занять,які можна адаптувати  до використання в практичній діяльності: Сімейні цінності: комплекс навчальних програм сімейного виховання (9, 17, 35, 70 годин) [для 8 – 9 класів] / [О. В. Мельник (кер. авт. кол.), Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, Г. Г. Ковганич, В. І. Кириченко, Л.В. Корецька, В. І. Прит]. – Івано-Франківськ: “Типовіт”, 2012. –  48 с.

 

 1. От пустоты к наполненности жизни. Алексей Большанин,К., 2013.  

 

Мы находимся

Україна, місто Маріуполь м. Маріуполь, бульвар Шевченко, 87а
+38 (0629) 52-31-93