"> На порозі самостійного життя | Мiський дитячий будинок «Центр опiки»

На порозі самостійного життя

Найголовніша  мета діяльності соціально-психологічної служби та закладу вцілому – сприяти підготовці вихованців до самостійного життя.

         Адміністрацією закладу спільно з фахівцями соціально-психологічної служби розроблено проект «Спільні кроки до самостійного життя», який було представлено на обласному управлінському аукціоні з проблеми: «Управлінський аспект науково-методичного супроводу освітнього процесу». В даному проекті відображено поетапність діяльності служб дитячого будинку щодо підготовки вихованців до самостійного життя.

Перед окресленням змісту роботи колективу закладу щодо підготовки вихованців до самостійного життя тбуло проведено аналіз чинників, що ускладнюють соціалізацію вихованців інтернатних закладів до самостійного життя та інтеграцію їх в загальнолюдський простір. 

 

Аналіз

проблем та чинників, що ускладнюють соціалізацію

вихованців інтернатних установ,

їх успішну інтеграцію в загальнолюдський простір

Фундаментальні соціально-психологічні дослідження, які проводилися в закладах інтернатного типу показали, що лише 10% випускників стають повноцінними громадянами країни, приносили користь державі.

Вчені виявили цілий ряд проблем, з якими стикаються вихованці інтернатних установ, покидаючи їх стіни, та чинники, що ускладнюють їх соціалізацію.

Серед проблем випускників найбільш суттєвішими є ті, що пов’язані з невмінням розподіляти власний бюджет, заощаджувати отримані кошти, самостійно робити покупки, вправно вести домашнє господарство, що приводить до споживацького відношення до дорослих, деформують особистість дитини.

Є ще й такі проблеми, які неможливо вирішити без підтримки держави та значущих інших.

 • Проблема  житла. Зазвичай дана категорія дітей не має власного житла. Без втручання, допомоги дорослих  дитина інтернатної установи навряд чи коли-небудь придбає власне житло, враховуючи, що стаття 46 ЖКУ не працює належним чином.
 • Проблема матеріального забезпечення (спадок, засоби для існування). Діти, що покидають стіни інтернатної установи рідко мають спадок, і залишаються один на один з власними матеріальними проблемами.
 • Проблема взаємин із батьками та іншими родичами. Вихованці не вміють правильно будувати стосунки з батьками чи близькими родичами.
 • Проблема працевлаштування.
 1. Серед чинників, що ускладнюють соціалізацію дітей  виявлено:
 2. Особливий соціальний статус: дитина нічия, в неї нікого немає, вона нікому не потрібна.
 3. Дефіцит особистого спілкування з близькими дорослими.
 4. Недостатня зайнятість у різних видах корисної для дітей практичної діяльності.
 5. Наявність обмежень у сфері реалізації засвоєних норм і соціального досвіду.
 6. Обмеження особистого вибору, жорстка регламентація життя, обмеження ініціативи й самостійності.
 7. Невеликий вибір зразків для позитивного наслідування, що призводить до ускладнень у засвоєнні і відтворенні позитивного досвіду.
 8. Обмеженість контактів. Ізольованість дітей від реального життя.

 

Пріоритетні принципи, підходи та зміст роботи  щодо  організації  життєдіяльності вихованців дитячого   будинку в контексті підготовки їх до самостійного життя

 

Робота, що проводиться з вихованцями щодо  підготовки їх до самостійного життя, базується на наступних принципах:

 • поетапний  підхід у вирішенні завдань;
 • принцип стимуляції усвідомлення вихованцями проблем;
 • збереження  розумної дистанції в ході супроводу вихованців;
 • надання можливості  здійснювати самостійний  соціально схвалюваний вибір;
 • принцип довіри в поєднанні з  опосередкованим  контролем.

 

Зміст та результати роботи щодо організації життєдіяльності дітей в

       контексті підготовки їх до самостійного життя 

Пропонуємо познайомитися зі змістом та результатами спільної діяльності дитячого будинку, установ та закладів, міської громади щодо соціалізації вихованців з метою підготовки їх до самостійного життя.

Зміст роботи в умовах дитячого будинку:

 • проведення, корекційної та просвітницької роботи з вихованцями щодо підвищення правової, соціально-психологічної культури (лекції, інтерактивні ігри, брей-ринги, години спілкування тощо);
 • навчання користуванню електроприладами, побутовою технікою, комп'ютером;
 • організація господарчо-побутової праці  в дитячому будинку (прибирання  приміщення та території дитячого будинку, прання особистих речей, прасування тощо);
 • залучення вихованців до гурткової роботи, згідно інтересів та здібностей (у дитячому будинку функціонує 9 гуртків;
 • організація зустрічей вихованців з успішними щасливими сім'ями;
 • організація шефської роботи старших вихованців над молодшими (прогулянки з малюками, організація ігор, катання малюків на возиках тощо);
 • формування навичок прийому гостей у групах (організація чаювання за ініціативи дітей);
 • організація гурткової роботи за інтересами;
 • забезпечення умов для самостійного проживання вихованців-студентів у квартирах-гуртожитках.
 • володіють навичками здорового способу життя, мають здорові інтереси, звичку до активного життя;
 • підтримують в подальшому добрі стосунки з дитячим будинком, бачать в його працівниках захисників власних інтересів, відчувають їх підтримку;
 • самостійно здобувають вищу освіту.

Зміст роботи за участі піклувальної ради дитячого будинку:

 • організація дозвілля вихованців;
 • здійснення допомоги в організації харчування, забезпечення одягом
 •  
 • надання часткової матеріальної підтримки випускникам  для придбання власного житла;
 • всебічна підтримка дітей в облаштуванні власного помешкання випускників;
 • надання допомоги з працевлаштуванням.

Зміст роботи  за умови відвідування дітьми навчально-виховних закладів:

 • організація навчання в ЗОШ №36;
 • заняття за інтересами в Центрах позашкільної роботи: школі мистецтв, художній школі ім. А.Куїнджі, ПК «Металургів» та «Іскра», танц-клуб «Дарц-степ», Школа італійського дизайну при ПДТУ, ДЮСШ «Огоньок»;
 • відвідання занять на підготовчих курсах при коледжах, спеціальних курсів за інтересами: курси перукарів, водіїв автотранспорту, матросів-мотористів;
 • отримання освіти у спеціальних освітніх закладах: механіко-металургійному, Маріупольському будівельному торгівельному коледжах, музичному та медичному училищах, морському ліцеї;
 • навчаються у недільній духовній школі при Свято-Миколаївському храмі.

 

Зміст роботи в ході відвідування  культурно-масових  закладів:

 • організується регулярне відвідування вихованцями бібліотеки ім. Шевченка та ім. Короленка, драматичного театру, кінотеатру, льодового комплексу «Айзберг», палаців культури та спорту, боулінг-клубу, дитячих розважальних центрів, кафе, цирку, музеїв, виставочного залу ім. Куїнджі та пересувних виставок.

Зміст роботи за участю  міської громади:

 • дитячий будинок співпрацює з волонтерами університетів міста;
 • організуються творчі зустрічі з музичними колективами (оркестр «Ренесанс», музична школа № 1, Школа мистецтв);
 • підтримуються дружні відносини (творчі зустрічі, проведення спільних заходів) з молодіжними організаціями (студентами-волонтерами ПТУ, університетів, байкерським клубом «Ночные волки», баскетбольним клубом «Азовмаш»);
 • проводяться тематичні зустрічі з працівниками різних державних установ (з лікарями – вузькими спеціалістами, інспекторами ССД, працівниками органів правопорядку);
 • влаштовуються зустрічі з представниками Приазовського козацького полку;
 • налагоджена співпраця із ЗМІ.

Мы находимся

Україна, місто Маріуполь м. Маріуполь, бульвар Шевченко, 87а
+38 (0629) 52-31-93