"> Мета та завдання | Мiський дитячий будинок «Центр опiки»

Мета та завдання

Соціально-психологічну службу дитячого будинку „Центр  опіки” створено відповідно  штатного розкладу заклад. До  її складу входять практичні психологи  та  соціальні педагоги.

В  своїй діяльності  фахівці   служби  керуються  Конституцією України, Законом України „Про освіту”, „Про загальну середню  освіту”, Етичним кодексом  психолога, Положенням про психологічну службу системи освіти, Статутом дитячого будинку „Центр опіки” та іншими нормативно-правовими документами.

Основною метою діяльності  соціально-психологічної  служби  закладу є: захист прав та інтересів, психологічного здоров'я і соціального  благополуччя всіх  учасників освітнього процесу,  психологічне забезпечення,  в  умовах сприятливого  психологічного   клімату, адаптації  та  реабілітації   вихованців  задля  їх успішної     інтеграції в  життєвий  простір.

Пріоритетні завдання  діяльності фахівців соціально-психологічної служби дитячого будинку „Центр  опіки”:

 • Забезпечення  cоціально-психологічного супроводу процесу реабілітації та адаптації     вихованців.
 • Популяризація  психологічних  знань  серед  учасників освітнього процесу  дитячого  будинку „Центр  опіки” з метою  підвищення їх  психологічної  компетентності.
 • Супровід роботи  щодо збереження біологічної родини.
 • Здійснення  соціально-психологічного супроводу процесу  влаштування  вихованців до  сімейних  форм  виховання.
 • Проведення   превентивної   роботи   щодо  попередження  девіантної  та

делінквентної  поведінки  вихованців  шкільного віку.

 • Соціально-психологічний  супровід  вихованців-студентів  щодо  надання  їм

психологічної  допомоги  з питань успішної  інтеграції  в загальнолюдський простір.

 • Здійснення  зв'язків з  громадськістю з питань  захисту  прав  та інтересів  вихованців.
 • Співпраця із ЗМІ задля привертання уваги громадськості до вирішення проблем

сирітства.

 • Розповсюдження досвіду роботи в межах міста, області та країни через ЗМІ, участь у конкурсах, психологічних майстернях, семінарах.

Для реалізації завдання щодо забезпечення умов успішної реабілітації та адаптації вихованців фахівцями соціально-психологічної служби здійснено наступне:

 • розроблено модель супроводу освітнього процесу соціально-психологічною службою дитячого будинку «Центр опіки» (Додаток 1);
 • розроблено алгоритм роботи педагогів з прибулими дітьми  в адаптаційний період (Додаток 2);
 • розроблено посібники для вивчення особливостей  емоційної сфери вихованців;
 • розроблено алгоритм психолого-педагогічної діяльності щодо попередження  виникнення  у вихованців споживацького відношення до життя (Додаток 3).

 

В ході здійснення основних видів роботи соціальними педагогами

вирішується ряд поточних проблем:

 • оформлення пенсій та соціальної допомоги:
 • встановлення статусу вихованців;
 • влаштування вихованців до сімейних форм виховання;
 • висвітлення проблем сирітства через ЗМІ.

 

                                                                                                                                  Додаток 1

Модель супроводу

освітнього процесу фахівцями соціально-психологічної служби

дитячого будинку «Центр опіки»

Медичні працівники

(консультації, консиліуми, деспансерізація)

 

 ЗМІ (публікації, участь у телепроектах*)

 

Адміністрація

закладу

Піклувальна рада

 

Соціально-психологічна служба

 

Педагогічні працівники закладу

(логопед, дефектологи, інст-р з ф/к, музкерівник)

 

Вихованці

дитячого

будинку

 

Центр практичної психології та соціальної роботи, ССД, ЦССДСМ (участь у семінарах, ІМС, тренінгах, творчих звітах)

 (участь у семінарах, ІМС, тренінгах, творчих звітах тощо)

 

Біологічні/потенційні

батьки ( консультації, анкетування, супровід побачень з дітьми)

 

Педагогічні працівники

ЗОШ  № 36** (консультування педагогів, участь у роботі круглого столу, педнарад)

 

 

Діагностика, корекція, просвітницька робота, профілактика, відвідування батьків вдома

 

 

Діагностика, профі-лактика,  консультації,

просвіта (семінари, пед наради, практикуми тощо)

 

 

           Примітка

*  Участь у телепроектах місцевого телебачення «Не хочу бути нічиїм» та

    «Диалог по пятницам», Всеукраїнського телебачення - «Говорить

     Україна»;

** Загальноосвітня школа, де навчаються вихованці закладу.

 

                                                                                                            

                                                                                                        Додаток 2                                                                                                                                                                  

Алгоритм

роботи педагогів дитячого будинку «Центр опіки» в

адаптаційний період з прибулими дітьми

 

 1. Збір інформації про дитину: ознайомлення з умовами проживання її в сім'ї, характером сформованих міжособистісних стосунків у родині, станом психофізичного здоров'я (з бесід із соціальним педагогом, практичним психологом, лікарем-педіатром).
   
 2. Організація для дитини екскурсії-огляду групової і гігієнічної кімнат, спальні, будівлі дитячого будинку, ігрового та спортивного майданчиків.
   
 3. Встановлення емоційного контакту з дитиною (ведення бесід в сфері інтересів дитини, надання допомоги, підтримки тощо).
   
 4. Спостереження за особливостями емоційного стану, соціальних контактів, сну і апетиту дітей  з відміткою показників в журналі адаптації (відмітка для дітей дошкільного віку).
   
 5. Отримання  консультації від практичного психолога про особливості інтелектуальної та емоційно-вольової сфер дитини, її темпераменту  та характеру тощо.
   
 6. Використання оптимальних прийомів для залучення дитини в спільну з однолітками і дорослими діяльність (гру, працю, участь у гуртках і  тощо) з урахуванням її інтересів, індивідуально-психологічних особливостей.
   
 7. Виконання  рекомендацій фахівців дитячого будинку (практичного психолога, медичних працівників, логопеда).
   
 8. Підготовка характеристики на дитину для проходження ПМПК.

 

                                   

                                                                                                            Додаток 3

Алгоритм

психолого-педагогічної діяльності щодо попередження  виникнення 

у вихованців дитячого будинку «Центр опіки»

споживацького відношення до життя

 

 1.  При організації трудової діяльності прагнути, щоб кожен вихованець    мав трудові  доручення.

 

 1.  Вести контроль якості виконання трудових доручень.

 

 1.  Заохочувати вихованців відвідувати малюків ясельного віку, отримувати зворотній зв′язок щодо отриманих дітьми вражень після відвідин групи.

 

 1.  Звертати увагу дітей на вчинки однолітків щодо надання ними допомоги тим, хто потребує без прохань та нагадувань.

 

 1.  Звертати увагу вихованців на затишок, створений дорослими для них, наголошуючи на тому, що все створене, обладнане необхідно берегти.

 

 1.  Взяти за правило організовувати на класних годинах звітування дітей про стан виконання ними  трудових доручень.

 

 1.  Час від часу проводити аналіз якості збереження майна групових приміщень, залучаючи до цього вихованців.

Мы находимся

Україна, місто Маріуполь м. Маріуполь, бульвар Шевченко, 87а
+38 (0629) 52-31-93